Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Oudervereniging Vrije Basisschool De Haan

Beste bezoeker, welkom op onze website.
Sta me toe onze vereniging iets nader toe te lichten.

Wij zijn net zoals u, een groep ouders die geïnteresseerd zijn in onze kinderen, die
begaan zijn met het welzijn van alle kleuters en leerlingen op onze school .

De afgelopen jaren betaalde de ouderverening mee aan de heraanleg van de speelplaats in Vlissegem, we kochten tablet computers, nieuwe meubeltjes voor de kleuterklassen, sponsorden een aantal speeltoestellen voor de kleutertjes,...
Maar ook de jaarlijkse kalender wordt gemaakt en gedrukt op kosten van de oudervereniging...
De receptie waarmee we de 6e uitwuiven op school wordt bekostigd door de oudervereniging...

Sommigen fluisteren zelfs dat sinterklaas bij zijn bezoek in de Grotestraat en Vlissegem ook nauw samenwerkt met de oudervereniging...

Zoals je leest, wij zitten niet stil...